Bijdruk Handboek Online Marketing 8 en online toetssysteem #HOM8 #Boek

Handboek Online Marketing

Handboek Online Marketing

 

Ooit was in 2008 het HOM (het Handboek Online Marketing) wereldwijd het eerste handboek dat de strategische online marketing stapsgewijs – en voorzien van een uitwerking van de brede, praktische marketingmix – letterlijk in kaart bracht. De diversiteit aan marketingmodellen die dit boek rijk is, vindt inmiddels gretig aftrek bij menig professioneel marketeer. We kozen – ondanks de papierschaarste – voor een duurzame, harde covereditie en kwaliteitspapier. 

Het HOM8 is inmiddels begin 2023 twee maal bijgedrukt en kent een populair online toetssysteem voor onderwijsinstellingen

DE NIEUWE BELOFTE

HOM8 biedt de gebruiker extra wervend inzicht op het gebied van bijvoorbeeld de inzet van influencers tijdens online media-campagnes, het maken van boeiende content op basis van doordachte manieren van content-engagement, het stimuleren van virale marketingeffecten en de (toekomstige) inzet van de mixed reality media en de metaverse. Het kleurrijke – en vooral crossmediale – handboek biedt de professional theoretische inzichten die worden omgezet in de praktijk aan de hand van duizenden digitale bijlagen. Het prijswinnende boek helpt een effectief online marketingplan te ontwikkelen en uit te voeren met de meest moderne middelen. De meer dan 6000 bijlagen, de oefeningen, cases en voorbeelden op de ondersteunende portal, maken van bestseller #HOM8 een crossmediale beleving met als doel: scoren met een moderne strategische online marketingcampagne!

De inmiddels achtste druk van deze bestseller is herschreven, heeft gratis tools en templates, nieuwe cases, handige stappenplannen, expertvisies, extra digitale bijlagen en praktische marketingmodellen.

HANDBOEK ONLINE MARKETING 8

  1. HOM8 is een herschreven en uitgebreide versie (rond de 500 pagina’s) met aangepaste structuur en verdieping. Er is veel aandacht voor de veranderingen die de coronaperiode heeft veroorzaakt.
  2. Op basis van de feedback van het onderwijspanel, is de structuur van het HOM aangepast in een logische opbouw van de traditionele marketing, via de online marketingtransitie en brede analysefase naar een toekomstbestendige online marketingmix. Hierbij worden herkenbare en praktische (inter)nationale marketingmodellen ingezet.
  3. De beste marketingexperts delen hun beste tips en inzichten.

 

Lees hier verder!

About Patrick Petersen

Patrick Petersen is consultant, docent-trainer, schrijver-auteur op gebied van Online Marketing, internettechnieken en interaction design