High Tech Crime: alarmerende cijfers, phishing wordt miskend

Met open mond las ik een verslag van het KLPD uit juli 2010. Dit openbaar gemaakt rapport toont de mistanden in Nederland. De KLPD – Dienst Nationale Recherche geeft in het rapport van 32 pagina’s concreet aan dat de logistiek van de synthetische drugs van Nederland meer naar Belgïe verschuift. Criminele logistieke knooppunten in Nederland zijn Schiphol, de havens in Rotterdam en.. de veiling in Aalsmeer (?). Het rapport deelt een flinke klap uit aan de woonwagengemeenschap die veel bij de handel in drugs is betrokken in Nederland. Concreet geeft het rapport keihard aan dat de cybercrime explosief toeneemt met soms stijgingen van 100%.  

High Tech Crime is het nieuwe cybercrime

Cybercrime is reeds in de jaren tachtig benoemd, het rapport geeft terecht een upgraded term genaamd ‘High Tech Crime’: “De groei van de fenomenen cybercrime en High Tech Crime gaat onverminderd door. Voor zover meetbaar laten de cijfers door de jaren heen een exponentiële groei zien, in sommige deelgebieden tot 100% per jaar.”

Twee belangrijke criminele rollen

Het rapport spreekt zijn zorgen uit over de georganiseerde misdaad -waar cybercrime ook grotendeels toe behoort-. Hierbij worden ‘Facilitators’ en ‘Bruggenbouwers’ benoemd als hoofdrolspelers bij de daad.

Facilitators zijn personen die bepaalde schaarse middelen kunnen leveren in de logistieke keten. Zij zijn dus cruciaal voor de logistiek van de criminele activiteiten. Hiernaast benoemt het rapport bruggenbouwers de alles aanelkaar knopen en een blauwdruk voor het criminele proces geven zoals een relatie tussen een gehackte mailserver een phishing-spammailings.

Merkwaardige conclusie met betrekking tot phishing

Het rapport geeft een twijfelachtige conclusie aangaande phishing in de Nederlandse banken:

“De opsporing en aanpak van cybercriminaliteit en high tech crime hebben de
laatste jaren een inhaalslag gemaakt. Meer partijen werken samen, het kennis-
niveau is gestegen en er zijn verschillende successen geboekt. De inrichting van
de opsporing (de combinatie van tactiek en techniek) door het team High Tech
Crime lijkt hierbij ook een belangrijke factor. Een voorbeeld is dat de
Nederlandse banken vanaf eind 2008 en heel 2009 vrijwel totaal gevrijwaard
gebleven zijn van phishing-aanvallen, terwijl deze in de landen om ons heen
onverminderd doorgingen. De sterke nadruk op innovatieve wijzen van opspo-
ren heeft tot verscheidene nieuwe inzichten geleid.”

De praktijk is echter anders. De Nederlandse banken worden middels phishing-aanvallen de laatste jaren massaal aangevallen. De Postbank/ ING was en is daar een voorbeeld van. Ook vandaag zit mijn mailbox vol phishingpogingen gericht op onder andere de ABN Amro, de RABO en de ING (zie de bijna komische phishingpoging van de ING hieronder afgebeeld). De phishing-aanvallen zijn zo enorm dat ik keihard aan de echtheid van de serieuze mails van mijn bank twijfel.

About Patrick Petersen

Patrick Petersen is consultant, docent-trainer, schrijver-auteur op gebied van Online Marketing, internettechnieken en interaction design